چگونه سفارش دهیم؟

برای ثبت سفارش می توانید با واحد فروش سایت تماس بگیرید.

شیوه ارسال چگونه است؟

شیوه ارسال بر اساس حجم و تعداد سفارشات متغیر می باشد.

دو نوع شیوه ارسال وجود دارد: باربری – پست